0530 979 78 41 iletisim@saded.com.tr

MENÜ

Duyurular Tüm Duyurular

OLAĞAN GENEL KURUL'A DAVET

SANAT DÜŞÜNCE EĞİTİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Derneğimizin OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı 02.03.2021 Salı günü  Saat 15:00’de dernek merkezimizde aşağıda yazılı gündeme göre nisaplı olarak yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 09.03.2021  Salı günü  aynı saat aynı adres ve aynı gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU GÜNDEM MADDELERİ


1 -Açılış ve yoklama,
2 -Kongre Başkanlık Divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
3 -Saygı duruşu,
4 -Yönetim Kurulu  faaliyet ve kesin hesap raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası
5- Seçilecek olan yeni yönetim kuruluna gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi huşularında yetki verilmesi,
6- Federasyon kurmak ve kurulu federasyonlara katılmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve federasyonda derneği temsil edecek delegelerin belirlenmesi
7 -Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
8-Dilekler ve temenniler, kapanış.

İSTİKLÂL MARŞIMIZIN 100. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE DİRENİŞTEN DİRİLİŞE İSTİKLÂL MARŞI YOLCULUĞU...

SADED Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Fatih ANDI'nın kaleminden; Gençlik Değerlerini Keşfediyor projemize yeni bir kitap daha ekledik.

 

Direnişten Dirilişe İstiklâl Marşı Yolculuğu, Tahir Fatih Andı, Hat Yayınevi, 2021

 

İstiklâl Marşı, Milli Mücadele'nin bütün cephelerinde, büyük zafer yolunda adeta milletiyle beraber Kuvayı Milliye içerisinde yer alarak "Büyük Taarruz"a koşan kahraman ordumuzun bir ferdidir. Şairiyle, milletiyle vücut bulmuş bir metindir. Bu yönüyle, o dönemde zafere korku ve şüphe ile bakanların yanı sıra Milli Mücadele'nin mutlaka zaferle sonuçlanacağına inanmış olan halkımızın fikirlerine de büyük bir milli, manevi kuvvet sağlamıştır.

 

İstiklâl Marşı, mesafesi her bir insanımızın, yani milletimizin gönül dünyasınca olan; dünya var oldukça da var olacak olan bir büyük halk koşusudur. Çünkü bu koşuda durup dinlenmeksizin koşan şairinin kaleminden doğmuş, 12 Mart 1921 tarihinde de milletinin nüfusuna kaydolmuştur...

 

Bu çalışmamızda, şairliğin verdiği sanatçı ruhunu savaşçı ruhuyla kendi milletine, medeniyetine bir karşı koyuş, bir aykırı duruş olarak değil de yeri geldiğinde savaşçı ruhuyla rahatını tepip düşmana karşı koyuş ve duruş göstererek milletini motive etmeye kullanan Milli Mücadelemizin önemli kahramanlarından Mehmet Âkif'in ''İstiklâl Marşı'' yürüyüşünü ele aldık.

 

Âkif burada doğdu, bunları okudu, bunları yazdı, şöyle büyük sanat adamıydı, böyle büyük şiiri vardı falan gibi beylik cümlelerle değil; Âkif'i milleti ve devleti için attığı adımlarıyla, toplumu inşa eden yürüyüşüyle, yani eylemi ve gayretiyle işaret ettik.

 

12 Mart 1921 tarihinde kabul edilerek anayasamızla da yeri belirlenen İstiklâl Marşımızın 12 Mart 2021'deki 100. Yılı vesilesiyle aslında marşımızın hikâyesini işaret etmeye çalıştık.

SADED, TÜRKİYE YOLUNDA...

Türkiye için;

 

Büyüyen, geçmişini unutmadan daima ileriye yüzü dönük olan, içeride ve dışarıda daha güçlü tam bağımsız Türkiye için SADED/Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak ‘Büyük gelecekler büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulur’ prensibiyle gençlerimize yönelik ‘Gençlik Değerlerini Keşfediyor’ isimli okuma-düşünme-anlama-yorumlama üzerine il il, ilçe ilçe, köy köy gerçekleştirdiğimiz konferans, panel, sempozyum gibi programlarımız için yoldayız.

 

16 Ocak 2015'ten bugüne kadarki yolculuğumuzda 27 Aralık 2020 tarihi itibarı ile 2.957 program gerçekleştirdik. Bir milyonu aşkın dinleyici (öğrenci, öğretmen, yönetici, veli) ile buluştuk.

 

Devam ediyoruz...

 

Saygılarımızla...

TBMM'NİN 100. YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE İSTİKLÂLDEN İSTİKBÂLE ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ÖNCÜ ÖĞRENCİLER...

SADED Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Fatih ANDI'nın kaleminden; Gençlik Değerlerini Keşfediyor projemize yeni bir kitap daha ekledik.

 

İstiklâlden İstikbâle Öncü Öğretmenler Öncü Öğrenciler, Tahir Fatih Andı, Hat Yayınevi, 2020

 

Bu çalışmamızda, yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma gayesiyle yol alan öncülerimiz olan öğretmenlerimizi öğrencileriyle beraber ele aldık. Milli Mücadele sürecimizde derslerini okul çatısı altında değil vatan çatısı altında, dört duvar arasındaki sıcacık sınıflarında değil, dört tarafı düşmanla çevrili vatanlarının dört bir tarafında işleyen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi işaret ettik. Onları yazmaya elbette sayfalar yetmez; biz yedi bölgemizi temsilen İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kastamonu, Afyonkarahisar, Gaziantep, Nevşehir, Adana, Erzurum ve Sivas'tan bir kaç öncümüzü işaret ettik.

Bizi biz yapan kahramanlarımız, Kuvayı Milliye öğretmenleri, öğrencileri... 100. Yıldönümü vesilesiyle Milli Mücadelemizin koşulsuz büyük kahramanları...

Devletinin en dara düştüğü zamanda 'Benim üzerime vazife değil, benim işim değil, ben üzerime düşeni zaten yapıyorum, bu işi de başkaları yapsın...' demeden ilerleyen büyük kahramanlarımız... Talimat beklemeksizin inancıyla koşan, cepheden cepheye atılan Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları, büyük adamları...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ı ağırladık
SADED olarak 'Büyük gelecekler büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulur' diyerek yola çıkışımızın birinci yıldönümünü gerçekleştirmenin heyecanıyla 26 Aralık 2015 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde 'Âsım’ın Neslinden Bir Usta' isimli programımızda 'Bugünün Âsım’ı' isimli Belgesel Gala gösterimimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ı ağırlamanın gururunu yaşadık. Haber detayları için buraya tıklayınız.