0530 979 78 41 iletisim@saded.com.tr

MENÜ

Duyurular Tüm Duyurular

2023 Yolunda...

Büyüyen, daima ileriye yüzü dönük olan, geçmişini unutmadan daha güçlü, içeride ve dışarıda tam bağımsız Türkiye için Hedef 2023’tür. 

2023 yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne kadar gerçekleşmesi gereken hedef listesinde yer alan ekonomi, enerji, dış politika, sağlık, ulaşım, turizm, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi sektörlerde planlanan gelişmelerin icraata geçirilmesi gerekmektedir. 

2023 yolunda SADED Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak özellikle gençliğe yönelik ‘Büyük gelecekler büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulur’ prensibiyle ‘Gençlik Değerlerini Keşfediyor’ isimli okuma-düşünme-anlama-yorumlama üzerine il il, ilçe ilçe gerçekleştirilecek 2023 adet konferans, panel, sempozyum gibi programlar planlanmıştır.

 

Yola çıkışımızdan bu yana 41 aylık yolculuğumuzda 6 Haziran 2018 tarihi itibarı ile 1606 program gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

 

Saygılarımızla...

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE...

SADED Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Fatih ANDI ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan'ın kaleminden; Gençlik Değerlerini Keşfediyor projemize yeni bir kitap daha ekledik.

 

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE, Tahir Fatih ANDI/Zeki TAŞTAN, Hat Yayınevi, Mart 2018

 

‘Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulur.’

 

Bu kitap, tam da bu gayret üzere yazıldı. Milli Ruh'umuz olan, Milli Mücadele'mizin temeli olan ve milletçe ortak noktamız olan; 'El Ele Gönül Gönüle' yürüdüğümüz Çanakkale Ruhu’nun inşaası, gayreti, çizdiği yolu bugüne getirmek adına; o cephedeki bilinci, bugün hayatımızın tüm cephelerinde kullanabilmek adına, yapıcı olmak adına yazıldı. Kendini bilenin işin sırrına, asıl meseleye yani sadede geleceğinin bilinciyle, değerlerinin farkında olanın başka değerlere kapılmak yerine kendi değerlerinin potasında; buraya katkı sağlayabilecek değerleri alarak, medeniyetinin bünyesine uygun bir hale getirerek yola devam etmesi gerektiği inancıyla yazıldı.

 

Bu kitapta özellikle öğrenciler olarak, öğretmenler olarak, müdürler, idareciler, liderler olarak daha da ötesi Türkiye olarak bizi biz yapan, medeniyetimizin değerler silsilesi içerisinde harcımızı karan, şahsî çıkarlarından uzak, ikbal kaygısı taşımadan göğsündeki imanıyla devleti, milleti, vatanı ve bayrağı için yürüyenlerin, yollar açanların gayretlerini bulacaksınız.

Millete Hizmet Yolunda: Fatma Kurşun Tamgüney

SADED-Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak ‘Büyük Gelecekler Büyük Geçmişlerin Bilgi ve Birikimiyle Kurulur’ sloganıyla sosyal, siyasal, düşünce hayatımıza, sanat, eğitim ve edebiyatımıza değerli bir ses katmak amacıyla gençliğe ve millete hitap eden GENÇLİK DEĞERLERİNİ KEŞFEDİYOR isimli projemize MİLLETE HİZMET YOLUNDA KIRK YIL üst başlığıyla, 1977 yılında ömrünü vakfettiği bir nesli inşa eden eğitici konferanslarına ve seminerlerine başlayan; bugün de hanımlara, öğrencilere yönelik konferanslarıyla inşa ediciliğini sürdüren Fatma TAMGÜNEY için bir vefa programı ekledik.

Olağan Genel Kurul'a Davet (SADED-Sanat Düşünce Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından)

Derneğimizin OLAĞAN Genel Kurul Toplantısı 14.01.2018 Pazar günü Saat 15:00’de dernek merkezimizde aşağıda yazılı gündeme göre nisaplı olarak yapılacaktır.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 21.01.2018 Pazar günü  aynı saat aynı adres ve aynı gündemle nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.                       

GÜNDEM MADDELERİ

1 -Açılış ve yoklama,

2 -Kongre Başkanlık Divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi,

3 -Saygı duruşu,

4 -Yönetim Kurulu  faaliyet ve kesin hesap raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı ibrası

5- Seçilecek olan yeni yönetim kuruluna gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi huşularında yetki verilmesi,

6- Federasyon kurmak ve kurulu federasyonlara katılmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve federasyonda derneği temsil edecek delegelerin belirlenmesi

7 -Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

8-Dilekler ve temenniler, kapanış.