0530 979 78 41 iletisim@saded.com.tr

MENÜ

Projeler

SADED HEDEF 2023

SADED HEDEF 2023

Büyüyen, daima ileriye yüzü dönük olan, geçmişini unutmadan daha güçlü, içeride ve dışarıda tam bağımsız Türkiye için Hedef 2023’tür.

2023 yolunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne kadar gerçekleşmesi gereken hedef listesinde yer alan ekonomi, enerji, dış politika, sağlık, ulaşım, turizm, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi sektörlerde planlanan gelişmelerin icraata geçirilmesi gerekmektedir.

2023 yolunda SADED Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak özellikle gençliğe yönelik ‘Büyük gelecekler büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulur’ prensibiyle ‘Gençlik Değerlerini Keşfediyor’ isimli okuma-düşünme-anlama-yorumlama üzerine il il, ilçe ilçe gerçekleştirilecek 2023 adet konferans, panel, sempozyum gibi programlar planlanmıştır.

Yola çıkışımızdan bu yana 44 aylık yolculuğumuzda 8 Eylül 2018 tarihi itibarı ile 1702 program gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Temel prensibimiz; gelenekten geleceğe, yerelden evrensele, özetle insandan cemiyete uzanan kadim bir çizgiyi öncelemektedir. Medeniyetimizin her bir değeri; bu hattın, bu kadim çizginin kilometre taşlarını oluşturmaktadır. Bu gayeyle kendi alanında uzman yazar ve akademisyenlerin oluşturduğu bir yayın kurulu tarafından titizlikle incelenen eserler, yayın takvimine alınmakta ve konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler kapsamında okuyucu ile buluşturulmaktadır.

SADED, sağlam bir duyuş ve duruş sahibi, kendi inancının ve bu inancın inşa ettiği medeniyetin değerleri ile donanmış, kültürel ve ahlakî sapmalardan uzak, milli-manevi değerlerine sahip etkin bir nesil inşası için yol alma gayretindedir. Bunun için de çalışmalarını kamu yararı gözeterek ‘Büyük Gelecekler, Büyük Geçmişlerin Bilgi ve Birikimiyle Kurulur’ anlayışı doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Bu amaçla, “Birlikten kuvvet doğar” düşüncesiyle farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket etmeyi önemsemekte; faaliyetlerini, toplumsal bilinç oluşturacak organizasyonlarla desteklemektedir. Bu doğrultuda, bugüne kadar il il, ilçe ilçe yol kat ederek çeşitli resmi ve özel kurumlar, valilikler, belediyeler, üniversiteler, okullar, iş adamları, şirketler, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ile bugüne kadar projeleriyle etkinlikler gerçekleştirmiştir. SADED, inşaallah 2023 yılına kadar daha çok gayret göstererek millete hizmet yolunda, birlik ve beraberlik çizgisinde toplam 2023 etkinliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Gençlik Değerlerini Keşfediyor projemizde isimlerini ve davalarını zikrettiğimiz bayrak yarışçılarımız durmayan, dinlenmeyen ve sürekli yola devam eden öncü isimlerdir. Bu isimler beşikten mezara kadar ilim öğrenin uyarısıyla yol almıştır, emeklilik hayalleriyle yaşamamışlardır ve kabuklarına çekilmemişlerdir. Bu usta isimler dinin, dilin, düşüncenin, sanatın, siyasetin, ailenin, eğitimin ne hale geldiğini göstererek bu keşmekeş durumdan kurtulmanın çarelerini ve bu çareleri uygulayacak neslin özelliklerini vurgulamıştır.

SADED Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak yürüttüğümüz ve daha da genişleterek yürüteceğimiz ‘Gençlik Değerlerini Keşfediyor’ projemiz içerisinde millete hizmet yolunda ahlaki değerleri ve duyarlılığı olan yeni bir toplumun ve gençliğin oluşmasına hizmet etmek için bu uğurda davaları ve aksiyonlarıyla nesil olgusuna hizmet etmiş, nesillerin idrakine yerleşmiş birbirinden değerli bayrak yarışçılarının dava ve aksiyonlarının anlatıldığı kitaplarımızla ve bu kitaplarımızdan yola çıkarak hazırladığımız ayrı ayrı etkinlik programlarımızla inşaallah ilerlemeye devam edeceğiz.

SADED Sanat Düşünce Eğitim Derneği olarak kök değerlerine bağlı, mazisiyle irtibatlı ve onlara sahip çıkan, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milleti içine düştüğü açmazdan kurtarabilecek gerçek bir nesile duyulan özlemle yürüttüğümüz 'Gençlik Değerlerini Keşfediyor' isimli projemizi saygılarımızla arz ederiz.